การจัดทำหนังสั้นที่มีอิสระในการแสดงออก

หนังสั้นกาลาปากอส_Kangsom_1หนังสั้น คือหนังที่ถือได้ว่าเป็นต้นกำเนิดของภาพยนตร์ต่างๆที่เห็นอยู่ในยุคปัจจุบัน คือหนังที่มีความยาวไม่เกิน 30 นาทีด้วยข้อกำหนดของเรื่องเวลาจึงทำให้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเนื้อเรื่องหรือการดำเนินเรื่องจึงไม่เน้นที่มีเหตุการณ์ซับซ้อนเพื่อที่จะให้คนดูเข้าใจและให้เหมาะสมกับเวลา จุดเริ่มของหนังสั้นในไทยเริ่มขึ้นมาเมื่อประมาณ 30 ปีที่แล้ว โดยในขณะนั้นคนที่เรียนทางด้านภาพยนตร์ ในปีสุดท้ายจะต้องทำงาน Final Project ส่งเพื่อจะจบการศึกษา ซึ่งงานที่นักศึกษาจะต้องส่งก็คือหนังสั้น เพราะว่าไม่มีทุนที่จะไปลงทุนทำหนังใหญ่และหนังยาว และพอทำเสร็จก็จะมีการจัดฉายขึ้นภายในสถาบันของตัวเองด้วย มาถึงยุคนี้ซึ่งเป็นยุคบูมของหนังสั้นเลยก็ว่าได้ เราวัดได้จากจัดการประกวดการทำหนังสั้นไม่ว่าจะเป็นการทำหนังสั้นจากมือถือ ที่เป็นเวทีจากโนเกีย การประกวดหนังสั้นของคลื่นเด็กอ้วน Fat Radio นั่นทำให้เราเห็นว่าตลาดของหนังสั้นนั้นมันโตขึ้นเรื่อยๆ เพราะด้วยการที่ไม่ต้องใช้ทุนเยอะ มีอิสระในการคิดที่จะทำ

สิ่งที่สำคัญในการเขียนบทหนังสั้นคือการเริ่มค้นหาวัตถุดิบหรือแรงบันดาลใจให้ได้ว่าเราอยากจะพูด จะนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับอะไร ตัวเราเองมีแนวความคิดเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆอย่างไร ซึ่งแรงบันดาลใจในการเขียนบทที่เราสามารถนำมาใช้ได้ก็คือ ตัวละคร แนวความคิด และเหตุการณ์ และควรจะมองหาวัตถุดิบในการสร้างเรื่องให้แคบอยู่ในสิ่งที่เรารู้สึก รู้จริง เพราะคนทำหนังสั้นส่วนใหญ่มักจะทำเรื่องที่ไกลตัวหรือไม่ก็ไกลเกินไปจนทำให้เราไม่สามารถจำกัดขอบเขตได้ เมื่อเราได้เรื่องที่จะเขียนแล้วเราก็ต้องนำเรื่องราวที่ได้มาเขียนโครงเรื่องว่าใคร ทำอะไร กับใคร อย่างไร ที่ไหน เมื่อไร เพราะอะไร และได้ผลลัพธ์อย่างไร ซึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือข้อมูลหรือวัตถุดิบที่เรามีอยู่ ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ชีวิตของแต่ละคนว่ามีแนวคิดมุมมองต่อชีวิตคนอย่างไร เพราะความเข้าใจในมนุษย์ ยิ่งเราเข้าใจมากเท่าไร เราก็ยิ่งทำหนังได้ลึกมากขึ้นเท่านั้น

จุดเด่นของภาพยนตร์สั้นนั้นจะมีอิสระในการแสดงออกทั้งเนื้อหาจะวิพากษ์วิจารณ์การเมือง ศาสนา วัฒนธรรม หรือสังคมอย่างรุนแรงก็ได้ เนื่องจากภาพยนตร์สั้นมักจะฉายชมกันเฉพาะกลุ่ม ส่วนรูปแบบจะวิจิตรพิสดารอย่างไรก็ได้ ดูเข้าใจยากก็ได้เข้าใจง่ายก็ได้ ซึ่งต่างจากภาพยนตร์เรื่องยาวที่จะต้องดูเข้าใจง่าย เป็นเรื่องราวที่น่าติดตามและใช้ดารามีชื่อแสดงนำ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดไม่มีฉากอันไม่เหมาะสมที่ทำให้ถูกเซนเซอร์ ภาพยนตร์สั้นที่มีอิสระในการแสดงออกนี่เอง จึงเป็นภาพยนตร์ที่เป็นที่นิยมของคนรักศิลปะโดยทั่วไป ข้อสังเกตที่เด่นชัดอีกอย่างหนึ่งของภาพยนตร์สั้นนั้นก็คือมักจะมีประเด็นนำเสนอไม่สลับซับซ้อน มีตัวละครหลักเพียง 1-2 ตัว มีตัวประกอบไม่มาก ภาพยนตร์สั้นมักลงทุนไม่สูงนัก เนื่องจากไม่ได้ทำเพื่อฉายตามโรงภาพยนตร์ สำหรับในต่างประเทศที่วงการศิลปะเจริญกว่าเมืองไทยจะมีช่องทางนำเสนอผลงานหลาย เช่น พิพิธภัณฑ์ เทศกาลภาพยนตร์ โรงเรียนภาพยนตร์ หอศิลป ศูนย์วัฒนธรรมต่างๆ บางครั้งจำหน่ายได้ด้วย

การใช้ภาพยนตร์ในการเรียนการสอนเพื่อความเข้าใจที่ง่ายขึ้น

ภาพยนตร์เป็นอนุกรมหนึ่งของภาพนิ่ง ตามปกติถ้าเป็นภาพยนตร์ทางการศึกษา นิยมใช้ฟิล์มขนาด 16 มม. และ 8 มม. เมื่อฉายด้วยเครื่องฉายจะได้ภาพที่มีลักษณะเคลื่อนไหว ใช้เวลาในการฉายแตกต่างกันไปตามความประสงค์ที่ต้องการใช้ ภาพยนตร์ 8 มม. ที่ผลิตขึ้นมาใช้ในวงการศึกษานี้นิยมผลิตออกมาในรูปแบบฟิล์มลูฟ เป็นภาพยนตร์สั้นๆ เชื่อมหัวท้ายของฟิล์มเข้าด้วยกัน โดยเฉพาะภาพยนตร์จะฉายต่อเนื่อกันไป จะหยุดดูภาพตอนใดก็ได้ ส่วนมาจะสอนให้ความคิดรวบยอดเพียง 1 ความคิดเท่านั้น

ประโยชน์และคุณค่าของภาพยนตร์
ภาพยนตร์มีประโยชน์และคุณค่าในการเรียนการสอนมากมายเช่น
1. ภาพยนตร์ช่วยเชื่อมการเห็นภาพลักษณะเคลื่อนไหวกับเสียงบรรยายประกอบด้วยการใช้ประสาทรับรู้ถึง 2 อย่างทั้งจากการได้เห็นและการได้ยินในขณะเดียวกันนี้เอง ทำให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพ
2. ภาพยนตร์ช่วยขจัดอุปสรรคในด้านความสามารถในการเรียนรู้ภาพยนตร์เป็นเสมือนผู้สื่อสารที่มีแนวคิดที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะใช้ทักษะการอ่านเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเอง นักเรียนที่ประสบปัญหาความยุ่งยากหรือไม่เข้าใจ ประสบการณ์การเรียนรู้บางอย่างที่มีความซับซ้อน เช่น เรื่องกระแสไฟฟ้าหรือเรื่องปฏิกิริยานิวเคลียร์ ภาพยนตร์จะช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้ด้วยเทคนิคการใช้งานกราฟิก และเทคนิคการถ่ายทำเข้าช่วยจะทำให้นักเรียนเข้าใจในบทเรียนเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวได้กระจ่าง นอกจากนี้ผู้เรียนที่ขาดความสนใจในบทเรียนก็สามารถแก้ไขได้โดยใช้ภาพยนตร์เกี่ยวกับการแสดง หรือภาพยนตร์สีธรรมชาติ ภาพที่มีลักษณะการเคลื่อนไหวจะทำให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในการเรียนมากขึ้นได้
3. ภาพยนตร์ช่วยสร้างสิ่งต่างๆในอดีตได้ เช่น เหตุการณ์ต่างๆในประวัติศาสตร์ ทำให้น่าตื่นเต้นและเชื่อถือได้โดยการแสดงนาฏกรรมต่างๆ
4. ภาพยนตร์ช่วยสร้างประสบการณ์ “ร่วม”ช่วยเชื่อมประสบการณ์ที่แตกต่างกันของสมาชิกในกลุ่มได้ เช่น ใช้ภาพยนตร์ที่ใช้การแสดงบทบาทเพื่อสร้างปัญหาสำหรับการทุกคนได้มีประสบการณ์ร่วมกันได้ก็เพราะการประยุกต์ใช้เนื้อหาของภาพยนตร์นั้น นั่นเอง
5. ภาพยนตร์สามารถแสดงการการกระทำที่ติดต่อเนื่องกันให้เห็นและทำได้เหมือนสภาพความเป็นจริงตามธรรมชาติได้ ซึ่งสื่อชนิดอื่นโดยเฉพาะสื่อทางภาษา หรือสื่อสิ่งพิมพ์ไม่สามารถจะทำได้ เช่น เทคนิคการถ่ายทำแบบสโลโมชั่น หรือเทคนิคแอนนิเมชั่น ฯลฯ เป็นต้น
6. ภาพยนตร์ทำให้เห็นประสบการณ์การเรียนรู้ได้อย่างใกล้ชิด การสาธิตของผู้ทรงคุณวุฒิถ่ายทำเป็นภาพยนตร์ ทำให้เห็นการแสดงการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆแสดงขั้นตอนประกอบการบรรยาย โดยถ่ายแบบระยะใกล้ ทำให้ผู้เรียนทุกคนได้เห็นภาพชัดเจนได้เห็นขั้นตอนต่างๆของการสาธิตวิธีการหรือขั้นตอนของกระบวนการต่างๆได้ชัดเจนกว่าการสอนแบบปกติ
7. ภาพยนตร์เอาชนะอุปสรรคทางกายภาพในการเรียนหลายด้าน เช่น สามารถเรียนรู้โลกภาพนอกได้กว้างขวาง เช่น การศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีน สเปน ฯลฯ หรือชีวิตสัตว์ใต้ทะเล
การทัศนศึกษา ภูมิประเทศถิ่นทะเลทราย ภูเขา ป่าไม้ ฯลฯ โดยภาพยนตร์
8. ภาพยนตร์บางชนิดสามารถใช้ในการทดสอบได้ด้วยคุณสมบัติของภาพยนตร์ที่มีความยืดหยุ่นได้เช่น ใช้บางตอนไม่จำเป็นจะต้องใช้ทั้งเรื่องก็ได้ ปิดเสียงบรรยายตามตอนที่ต้องการก็ได้ เราสามารถทำภาพยนตร์มาใช้เป็นเครื่องมือการทดสอบความเจริญก้าวหน้าทางการเรียนรู้ของผู้เรียนตามวัตถุประสงค์ด้านต่าง

ขีดจำกัดของภาพยนตร์
1. ราคาค่อนข้างแพง ทำให้จำนวนภาพยนตร์ที่ต้องใช้ไม่เพียงพอกับความต้องของผู้ใช้
2. การใช้เครื่องฉายภาพยนตร์ต้องอาศัยความรู้ความชำนาญ ใช้เครื่องฉายได้ยากกว่าสื่อชนิดอื่นๆ

การเรียนการสอนด้วยภาพยนตร์
เราสามารถใช้ภาพยนตร์ในการเรียนการสอนได้หลายทางคือ
1. ใช้เสนอเนื้อหาของบทเรียนโดยตรง ทำให้ผู้เรียนได้เข้าใจเรื่องราวต่างๆ ได้อย่างกว้างขวาง
2. ใช้เพื่อเร้าความสนใจของผู้เรียน ให้มีความตั้งใจในการเรียน
3. เพื่อฝึกฝนและพัฒนาทักษะที่ต้องการ
4. ใช้เปลี่ยนความคิดรวบยอด และทัศนคติเป็นไปในทางที่พึงปรารถนา
5. แนะนำปัญหาต่างๆ เพื่อประยุกต์ใช้ในกิจกรรมเรียนแบบแก้ปัญหาหรือเพื่อการแก้ปัญหาเป็นรายบุคคล
6. ใช้ในการศึกษาเป็นรายบุคคล
7. ใช้เป็นข้อสนเทศ เพื่อประกอบกิจกรรมอย่างอื่น เช่น เป็นข้อสนเทศในกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่
8. ใช้ทบทวน สรุป บทเรียน หรือหน่วยการเรียนรู้
9. ใช้ภาพยนตร์เป็นเครื่องมือทดสอบหรือประเมินผลความรู้ความสามารถ ทักษะและเจตคติของผู้เรียน ตามวัตถุประสงค์ต่างๆ ที่กำหนดไว้

การวิเคราะห์บทบาทและสถานการณ์ของภาพยนตร์ทั้งต่างประเทศและภาพยนตร์ไทย

36

ภาพยนตร์เป็นศิลปะด้านสุนทรียศาสตร์ซึ่งเป็นศิลปะแขนงที่ 7 ที่รวมเอาศิลปะแขนงอื่นๆ รวมเข้าไว้ด้วยกัน จึงเป็นสื่อที่มีพลังและอิทธิมากที่สุดในการโน้มน้าวใจผู้ดู ดังนั้นธุรกิจภาพยนตร์จึงยังคงมีชีวิตอยู่รอดได้ในวงจรสื่อสารมวลชน และพัฒนาขึ้นมาเป็นอุตสาหกรรม และธุรกิจข้ามชาติไปแล้ว ในการวิเคราะห์บทบาทและสถานการณ์ของภาพยนตร์ทั้งต่างประเทศและภาพยนตร์ไทย อาศัยทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมืองมาเป็นกรอบอธิบาย เพื่อหาคำตอบว่า ภาพยนตร์มีบทบาทอย่างไรต่อบุคคล สังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัตถุนิยมเป็นเอกลักษณ์ในการมองโลกอย่างเป็นพื้นฐาน โดยได้อธิบายความหมายของวัตถุออกเป็นนัย คือ วัตถุนิยม หมายถึง ความชื่นชมนิยมในวัตถุเชื่อว่าโลกและสังคมที่ดำรงอยู่นั้นมิได้เกิดจากเจตน์จำนงของมนุษย์คนใดคนหนึ่ง แต่พัฒนาการไปตามระบบความสัมพันธ์ทางการผลิตของสังคมนั้น วัตถุนิยม หมายถึง จิตสำนึกของบุคคลเกิดจากการดำรงอยู่จริงของบุคคล เป็นปัจจัยกำหนดความหมายและความเป็นจริงของวัตถุ หมายความว่าจุดศูนย์กลางทางความคิดมิได้อยู่ที่บุคคล แต่ที่อยู่วัตถุเป็นตัวกำหนดความคิดความพอใจ เช่น มีผู้มาบริการนมสด 1 แก้ว แต่มีคนมาแอบดื่ม เหลือเพียง 1/5 แก้ว บุคคลจะมีมุมมองวัตถุที่ต่างกันก็ได้ขึ้นอยู่กับจิตสำนึกที่มีจริง เป็นจริง ของบุคคลคนนั้นคนหนึ่งอาจโกรธพร้อมอุทานใครนะมาลักดื่มนมเกือบหมดเลยแต่อีกคนหนึ่งอาจคิดว่า อ้อโชคดีที่ยังเหลือนมไว้ให้บ้าง

ทำให้เกิดประเด็นคำถามที่ต้องแสวงหาองค์ความรู้ต่อไปว่าใครเป็นเจ้าของสื่อภาพยนตร์ และธุรกิจภาพยนตร์ ทั้งโดยพฤตินัย และนิตินัยสื่อมวลชน มีบทบาทอะไรต่อการสร้างสรรค์จิตสำนึกของประชาชน และวัฒนธรรมของประชาชน ในการนำเสนอผ่านภาพยนตร์เนื้อหา สาระ ค่านิยม ที่จะบรรจุลงไปในภาพยนตร์มีขอบเขตเพียงไร เพื่อใคร ผลที่เกิดขึ้นมีผลต่อสังคมอย่างไร ธุรกิจภาพยนตร์ในระดับล่าง (คนทำหนังแผ่น) และระดับบน รวมทั้งระดับชาติ (ภาพยนตร์ต่างประเทศ) ใครเป็นผู้กำหนดโครงสร้าง และควบคุม ที่แท้จริง กล้องถ่ายหนังตัวแรก ในปี ค.ศ.1888 โธมัส อัลวา เอดิสัน กับ วิลเลี่ยม ดิคสัน เกิดความคิดจะผลิตกล้องสำหรับถ่ายทำเรียกว่า Kinetographแต่ผลลัพท์ไม่น่าพอใจ หลังจากนั้นไม่กี่เดือนต่อมา ดิคสัน สามารถพัฒนาเครื่อง Kinetograph ให้ใช้งานได้คล่องมากขึ้น และยังประดิษฐ์เครื่องจัดแสดงภาพเคลื่อนไหวเรียกว่า Kinetoscope มีลักษณะเป็นตู้สูงขนาดเอว ต้องดูในแบบถ้ำมองทีละคน และหยอดเหรียญครั้งละ 1 เพนนี เครื่อง Kinetoscopeออกแสดงครั้งแรกต่อสาธารณชน เมื่อวันที่ 14 เมษายน ปี 1894 หนังแต่ละเรื่องที่จัดแสดงในเครื่องถ้ำมอง กินเวลาเพียงไม่กี่วินาที ยุคของ Kinetographกับ Kinetoscopeเรียกกันว่าเป็นยุค Filmstrips บางทีก็เรียกว่า Pennyarcade

การศึกษาเพื่อก้าวสู่เส้นทางอาชีพและความสำเร็จในอุตสาหกรรมภาพยนตร์

ในปัจจุบัน สายงานในวงการบันเทิงนับว่าเป็นสายงานที่ได้รับความนิยมจากกลุ่มน้องๆวัยรุ่นวัยเรียนอย่างมาก ไม่เว้นแม้กระทั่งน้องๆนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาไปจนถึงน้องๆระดับมัธยมศึกษา ซึ่งน้องๆหลายคนก็มีความใฝ่ฝันที่จะได้ทำงานวงการบันเทิงในหลากหลายสาขาทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง สายงานภาพยนตร์ก็เป็นอีกหนึ่งสายงานในวงการบันเทิงที่น้องๆหลายคนใฝ่ฝันซึ่งในประเทศไทยมีหลายสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเปิดการเรียนการสอนในสาขาวิชาภาพยนตร์ แต่มีน้องๆอีกหลายคนที่ใฝ่ฝันอยากจะไปศึกษาต่อสาขาภาพยนตร์ในต่างประเทศ โดยประเทศที่มีอุตสาหกรรมภาพยนตร์ชั้นนำของโลกอย่าง ฮอลลิวูด ของสหรัฐอเมริกา นับเป็นประเทศที่มีนักเรียนที่สนใจในการทำภาพยนตร์จากหลายประเทศและนักเรียนไทยอยากไปเรียนต่อสาขานี้ที่นั่น

งานด้านภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเป็นงานมีคุณค่าทั้งในเชิงธุรกิจและเชิงศิลปะ เนื่องจากเป็นงานที่เข้าไปมีบทบาทและความสำคัญในชีวิตประจำวันของผู้คนมากขึ้น ในฐานะที่เป็นสื่อที่ให้ทั้งสาระและความบันเทิง และในแง่ของการเป็นธุรกิจที่กลายเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมสำคัญซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับสังคมและประเทศอย่างต่อเนื่อง หลักสูตรภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลจึงเป็นการออกแบบมาเพื่อรองรับการขยายตัวในอุตสาหกรรมภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลโดยเฉพาะ โดยการเรียนการสอนจะมุ่งเน้นไปที่การเรียนรู้ ควบคู่กับการลงมือปฏิบัติงานจริงในห้องปฏิบัติงานที่เพียบพร้อมด้วยเครื่องมืออันทันสมัย จากการสอนของบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ทั้งมีการเพิ่มพูนทักษะแก่นักศึกษา ด้วยการเชิญบุคลากรผู้อยู่ในสาขาอาชีพการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล มาเป็นวิทยากรและอาจารย์พิเศษ นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถเลือกเรียนเจาะลึกในแขนงต่างๆที่ตนสนใจและมีความถนัด จากวิชาเอกเลือกหรือวิชาโทต่างๆที่มีในหลักสูตร เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าสู่โลกแห่งการทำงานจริง พร้อมทั้งยังได้มีโอกาสเข้าฝึกงานกับบริษัทภาพยนตร์ชั้นนำเมื่อเรียนจบหลักสูตรแล้วนักศึกษาสามารถประกอบอาชีพด้านภาพยนตร์ในแขนงที่ตนสนใจและมีความถนัด และยังสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับสูงของสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องได้อีกด้วย

เรียนภาพยนตร์และโทรทัศน์ต่างประเทศสำหรับผู้ที่หลงใหลในภาพยนตร์

ทุกวันนี้เทคโนโลยีในการผลิตภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์ก้าวหน้าไปไกลมาก และมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำลงมาก แม้แต่โทรศัพท์มือถือก็ยังสามารถนำมาใช้ถ่ายทำภาพยนตร์ได้ คนทำภาพยนตร์จึงมีทางเลือกในการสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานมากขึ้น ทำให้มีเทคนิคทางภาพยนตร์ใหม่ๆ อย่างเช่น CGI และ ภาพยนตร์สามมิติ เกิดขึ้นมากมาย และยังคงพัฒนาต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

หากคุณหลงใหลในภาพยนตร์ ต้องการเรียนรู้กระบวนการผลิตภาพยนตร์ที่ดี สนใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์อุตสาหกรรมภาพยนตร์ และสนใจความเป็นไปในอนาคตของวงการภาพยนตร์ การเรียนคอร์สนี้ก็น่าจะเหมาะกับคุณเป็นอย่างยิ่ง ทักษะสำคัญสำหรับผู้สนใจศึกษาด้านภาพยนตร์คือ ทักษะการคิดวิเคราะห์ที่แข็งแกร่ง เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้ผ่านการชมภาพยนตร์ รวมถึงจะต้องมีศักยภาพในการผลิตภาพยนตร์ที่ยอดเยี่ยม และสามารถเชื่อมโยงเรื่องราวของภาพยนตร์ เข้ากับบริบททางสังคมและประวัติศาสตร์ได้เป็นอย่างดี

การเรียนในมหาวิทยาลัยจะทำให้คุณได้รับทักษะมากมาย ที่จำเป็นต่อการทำงานในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ แต่นั่นยังไม่เพียงพอที่จะทำให้คุณก้าวสู่อาชีพในฝัน งานด้านภาพยนตร์คือหนึ่งในอาชีพที่ประสบการณ์ทำงาน และคอนเนคชั่นที่ดีมีความสำคัญอย่างมากต่อการทำงาน คุณควรมองหามหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับบริษัทในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ เพราะนอกจากจะสะดวกต่อการขอเข้าไปฝึกปฏิบัติงานแล้ว คุณยังจะได้สร้างความสัมพันธ์กับผู้ใหญ่ในวงการไว้อีกด้วย ซึ่งจะมีประโยชน์อย่างมากต่อการทำงานในอนาคต เมื่อเลือกเรียนหลักสูตรภาพยนตร์และโทรทัศน์ คุณอาจเกิดคำถามว่า คุณสนใจเรียนคอร์สทางด้านไหนของภาพยนตร์ และมหาวิทยาลัยที่เลือกจะมีคอร์สที่คุณต้องการหรือไม่ ไม่ว่าคุณต้องการเรียนเน้นไปทางการกำกับและเขียนบท หรือ ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์อังกฤษ ก็มีหลักสูตรให้เลือกมากมาย คุณควรพิจารณาเลือกคอร์สที่มีชื่อเสียงในด้านที่คุณสนใจ และตรวจสอบเนื้อหารายวิชาด้วยว่าตรงกับความต้องการของตัวเองหรือไม่

การเลือกสถานที่ตั้งของสถานศึกษาให้เหมาะสมกับบุคลิกภาพของคุณ ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องตัดสินใจให้รอบคอบ หากคุณชื่นชอบการหาประสบการณ์ใหม่ๆ และพบปะผู้คนที่หลากหลาย คุณควรมองหามหาวิทยาลัยใจกลางเมืองใหญ่ ที่คึกคักมีสีสัน มีกิจกรรมให้ทำตลอดเวลา แต่หากคุณชอบอยู่อย่างสงบและสร้างความสัมพันธ์กับคนกลุ่มเล็กๆ ก็ควรเลือกมหาวิทยาลัยในเมืองเล็กๆ ที่เงียบสงบและอบอุ่น

ค่าธรรมเนียมการศึกษาและเกรดของคุณ ก็เป็นเรื่องสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงส่วนใหญ่จะกำหนดเกรดไว้ค่อนข้างสูงทีเดียว อย่าลืมตรวจเช็คให้แน่ใจว่าเกรดของคุณผ่านเกณฑ์การรับสมัครไหม คุณมีปัญหาเรื่องค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันหรือไม่? ถ้ามีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่าย คุณควรมองหามหาวิทยาลัยที่มีทุนสนับสนุนสำหรับนักศึกษาขาดแคลนไว้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งด้วย

การศึกษากระบวนการทำงานด้านภาพยนตร์และโทรทัศน์


ทุกวันนี้เทคโนโลยีในการผลิตภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์ก้าวหน้าไปไกลมาก และมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำลงมาก แม้แต่โทรศัพท์มือถือก็ยังสามารถนำมาใช้ถ่ายทำภาพยนตร์ได้ คนทำภาพยนตร์จึงมีทางเลือกในการสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานมากขึ้น ทำให้มีเทคนิคทางภาพยนตร์ใหม่ๆ อย่างเช่น CGI และ ภาพยนตร์สามมิติ เกิดขึ้นมากมาย และยังคงพัฒนาต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

งานด้านภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเป็นงานมีคุณค่าทั้งในเชิงธุรกิจและเชิงศิลปะ เนื่องจากเป็นงานที่เข้าไปมีบทบาทและความสำคัญในชีวิตประจำวันของผู้คนมากขึ้น ในฐานะที่เป็นสื่อที่ให้ทั้งสาระและความบันเทิง และในแง่ของการเป็นธุรกิจที่กลายเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมสำคัญซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับสังคมและประเทศอย่างต่อเนื่อง หลักสูตรภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลจึงเป็นการออกแบบมาเพื่อรองรับการขยายตัวในอุตสาหกรรมภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลโดยเฉพาะ โดยการเรียนการสอนจะมุ่งเน้นไปที่การเรียนรู้ ควบคู่กับการลงมือปฏิบัติงานจริงในห้องปฏิบัติงานที่เพียบพร้อมด้วยเครื่องมืออันทันสมัย จากการสอนของบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลทั้งมีการเพิ่มพูนทักษะแก่นักศึกษา  ด้วยการเชิญบุคลากรผู้อยู่ในสาขาอาชีพการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล มาเป็นวิทยากรและอาจารย์พิเศษ นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถเลือกเรียนเจาะลึกในแขนงต่างๆที่ตนสนใจและมีความถนัด จากวิชาเอกเลือกหรือวิชาโทต่างๆที่มีในหลักสูตร เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าสู่โลกแห่งการทำงานจริง พร้อมทั้งยังได้มีโอกาสเข้าฝึกงานกับบริษัทภาพยนตร์ชั้นนำเมื่อเรียนจบหลักสูตรแล้วนักศึกษาสามารถประกอบอาชีพด้านภาพยนตร์ในแขนงที่ตนสนใจและมีความถนัด และยังสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับสูงของสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องได้อีกด้วย

หลังจากเรียนสาขาวิชาภาพยนตร์และโทรทัศน์ มีทักษะที่หลากหลายและน่าสนใจจึงเป็นที่ต้องการตัวของนายจ้างอย่างมาก ได้เรียนรู้ทักษะการปฏิบัติการทางด้านภาพยนตร์ จนมีความเชี่ยวชาญและสามารถผลิตภาพยนตร์ของตัวเองได้ นอกจากนี้คุณยังจะได้พัฒนาทักษะในการทำวิจัย การบริหารจัดการโปรเจ็คท์ และการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วย บัณฑิตสาขาวิชาภาพยนตร์และโทรทัศน์สามารถเลือกประกอบอาชีพได้หลากหลายมาก ส่วนใหญ่พวกเขานิยมทำงานในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ โดยมักเริ่มต้นจากการเป็นผู้ช่วยในกองถ่ายภาพยนตร์ หรือบางคนอาจผลิตงานศิลปะมัลติมีเดียขึ้นมาเป็นของตัวเอง

นอกจากนี้ยังสามารถทำงานในบริษัทโปรดักชั่น หรือ ทำงานในสถานีโทรทัศน์ขนาดใหญ่ อย่างเช่น Sky, ITV, BBC หรือ channel 4 ในตำแหน่งผู้ช่วยจัดหาข้อมูลและจัดทำรายการ หรือหากไม่ต้องการทำงานด้านภาพยนตร์โดยตรง บัณฑิตก็ยังมีทางเลือกในการประกอบอาชีพอื่นๆ อย่างเช่น ทำงานด้านการตลาด การโฆษณา และอุตสาหกรรมออนไลน์ หรือพัฒนาทักษะทางด้านการเขียนแล้วผันตัวไปทำงานด้านวารสารศาสตร์ ก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ

การนำแนวทางการตลาดหนัง Hollywood มาใช้ในหนังไทย

อุตสาหกรรมภาพยนตร์ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งทางที่จะสะท้อนภาพให้เราในฐานะผู้รับชมได้รับรู้ถึงอัตลักษณ์ วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี สังคมและความเชื่อต่างๆ ของคนในสังคมนั้นๆ ท้องถิ่นนั้นๆ รอบด้านมากยิ่งขึ้น เพื่อช่วยให้เราสามารถเข้าใจผู้อื่นที่แม้จะแตกต่างกับเราได้ อีกทั้งยังเป็นการป้องกันการผูกขาดโดยพฤตินัยของอุตสาหกรรมภาพยนตร์จากโลกตะวันตก โดยเฉพาะ Hollywood ที่อาจสร้างให้เกิดการมองหรือการเข้าใจสิ่งต่างๆจากในแง่มุมเดียวอีกด้วย อิทธิพลในโลกภาพยนตร์ของ Hollywood ทำให้อุตสาหกรรมภาพยนตร์ในบางแห่งใช้ชื่อเรียกที่มีชื่อของ Hollywood เป็นแรงบันดาลใจในการตั้งชื่อตาม เช่น Bulawood ของฟิจิ Dhaliwood ของบังกลาเทศ และ Kariwood ของปากีสถาน โดยเฉพาะเราคงเคยได้ยินชื่อของ Bollywood ของอินเดีย และ Nollywood ของไนจีเรีย ซึ่งทั้งสองแห่งนี้เป็นอุตสาหกรรมภาพยนตร์ที่กำลังได้รับความสนใจและน่าจับตามองเป็นอย่างมาก

อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไม่เป็นเพียงแค่ธุรกิจความบันเทิงเท่านั้น ยังเป็นสื่อทางวัฒนธรรมอีกด้วย เนื่องจากสามารถเข้าถึงประชาชนได้ทุกชนชั้น แม้แต่ประชาชนด้อยโอกาสที่อ่านหนังสือไม่ออกก็ยังสามารถเข้าใจในภาพยนตร์ได้ โดยเมื่อเราชมภาพยนตร์แต่ละเรื่อง จะได้สัมผัสกับความสัมพันธ์ทางสังคมของตัวละคร ความต่อเนื่องของรูปภาพเคลื่อนไหว พร้อมกับรับฟังเสียงที่เต็มไปด้วยพลวัตรทางอารมณ์ ปัจจุบันภาพยนตร์ฮอลลีวู้ดครองตลาดภายในประเทศไทยแทบจะโดยสิ้นเชิง โดยแต่ละปีมีการสร้างภาพยนตร์ไทยเหลือเพียงไม่กี่เรื่อง และมีแนวโน้มจะลดน้อยลงเรื่อยๆ หากไม่มีการส่งเสริมกันอย่างจริงจัง ซึ่งการศึกษารูปแบบการส่งเสริมธุรกิจภาพยนตร์ในต่างประเทศนับว่าจำเป็นมากในการนำมาประยุกต์ใช้ในประเทศไทย

ปัจจุบันความสำเร็จของภาพยนตร์แต่ละเรื่องนั้น มีการนำแนวทางการตลาดมาใช้ ไม่ว่าจะเป็นในลักษณะของการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ การจัดเปิดตัวภาพยนตร์ทั้งตามโรงภาพยนตร์และผ่านสื่อโทรทัศน์ วิทยุ กลายเป็นสิ่งจำเป็นและมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากเดิมที่ภาพยนตร์ที่ประสบความสำเร็จทางด้านรายได้ มักจะมีนักแสดงเป็นปัจจัยดึงดูดผูชมมาก แต่สำหรับปัจจุบันการตลาดโดยอาศัยนักแสดงอย่างเดียวนั้นกลับไม่เพียงพอที่จะกระตุ้นความนิยมของผู้ชม การตลาดจึงมีบทบาทที่สำคัญเพิ่มขึ้น ดังจะเห็นได้จากในงบการสร้างภาพยนตร์เรื่องหนึ่งจะมีงบการตลาดเป็นส่วนแบ่งที่ค่อนข้างมาก ในบางเรื่องอาจใช้งบประมาณสูงถึงร้อยละ 50 ของต้นทุนทั้งหมด อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะมีการทำตลาดมากขึ้นแล้ว แต่การตอบโจทย์ความต้องการของผู้ชมยังเป็นสิ่งจำเป็นและยิ่งทำให้การตลาดมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การค้นคว้าหาข้อมูลเป็นขั้นตอนการเขียนบทภาพยนตร์อันดับแรก

การค้นคว้าหาข้อมูลเป็นขั้นตอนการเขียนบทภาพยนตร์อันดับแรกที่ต้องทำถือเป็นสิ่งสำคัญหลังจากเราพบประเด็นของเรื่องแล้ว จึงลงมือค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อเสริมรายละเอียดเรื่องราวที่ถูกต้อง จริง ชัดเจน และมีมิติมากขึ้น  คุณภาพของภาพยนตร์จะดีหรือไม่จึงอยู่ที่การค้นคว้าหาข้อมูล ไม่ว่าภาพยนตร์นั้นจะมีเนื้อหาใดก็ตามการกำหนดประโยคหลักสำคัญ หมายถึงความคิดหรือแนวความคิดที่ง่าย ๆ ธรรมดา ส่วนใหญ่มักใช้ตั้งคำถามว่า “เกิดอะไรขึ้นถ้า…” (what if) ตัวอย่างของ premise ตามรูปแบบหนังฮอลลีวู้ด เช่น เกิดอะไรขึ้นถ้าเรื่องโรเมโอ &จูเลียตเกิดขึ้นในนิวยอร์ค คือ เรื่อง West Side Story, เกิดอะไรขึ้นถ้ามนุษย์ดาวอังคารบุกโลก คือเรื่อง The Invasion of Mars, เกิดอะไรขึ้นถ้าก็อตซิล่าบุกนิวยอร์ค คือเรื่อง Godzilla, เกิดอะไรขึ้นถ้ามนุษย์ต่างดาวบุกโลก คือเรื่อง The Independence Day, เกิดอะไรขึ้นถ้าเรื่องโรเมโอ &จูเลียตเกิดขึ้นบนเรือไททานิค คือเรื่อง Titanic เป็นต้น การเขียนเรื่องย่อคือเรื่องย่อขนาดสั้น ที่สามารถจบลงได้ 3-4 บรรทัด หรือหนึ่งย่อหน้า หรืออาจเขียนเป็น story outline เป็นร่างหลังจากที่เราค้นคว้าหาข้อมูลแล้วก่อนเขียนเป็นโครงเรื่องขยาย

การเขียนโครงเรื่องขยายเป็นการเขียนคำอธิบายของโครงเรื่องในรูปแบบของเรื่องสั้น โครงเรื่องขยายอาจใช้สำหรับเป็นแนวทางในการเขียนบทภาพยนตร์ที่สมบูรณ์ บางครั้งอาจใช้สำหรับยื่นของบประมาณได้ด้วย และการเขียนโครงเรื่องขยายที่ดีต้องมีประโยคหลักสำคัญที่ง่าย ๆ น่าสนใจ บทภาพยนตร์สำหรับภาพยนตร์บันเทิง หมายถึง บท ซีเควนส์หลักหรือ ซีนาริโอคือ บทภาพยนตร์ที่มีโครงเรื่อง บทพูด แต่มีความสมบูรณ์น้อยกว่าบทถ่ายทำเป็นการเล่าเรื่องที่ได้พัฒนามาแล้วอย่างมีขั้นตอน ประกอบ ด้วยตัวละครหลักบทพูด ฉาก แอ็คชั่น ซีเควนส์ มีรูปแบบการเขียนที่ถูกต้อง เช่น บทสนทนาอยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษฉาก เวลา สถานที่ อยู่ชิดขอบหน้าซ้ายกระดาษ ไม่มีตัวเลขกำกับช็อต และโดยหลักทั่วไปบทภาพยนตร์หนึ่งหน้ามีความยาบทถ่ายทำ คือบทภาพยนตร์ที่เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการเขียน บทถ่ายทำจะบอกรายละเอียดเพิ่มเติมจากบทภาพยนตร์ ได้แก่ ตำแหน่งกล้อง การเชื่อมช็อต เช่น คัท การเลือนภาพ การละลายภาพ หรือการจางซ้อนภาพ การกวาดภาพ ตลอดจนการใช้ภาพพิเศษ อื่น ๆ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีเลขลำดับช็อตกำกับเรียงตามลำดับตั้งแต่ช็อตแรกจนกระทั่งจบเรื่อง

ความรู้เบื้องต้นในการจัดการเรียนการสอนภาพยนตร์สั้น


ปัจจุบันสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทยจัดการเรียนการสอนเปิดสาขาภาพยนตร์กันมาก ในระหว่างเรียนและเมื่อจบออกไปทำงาน นักศึกษาและบัณฑิตเหล่านั้นได้ผลิตภาพยนตร์สั้นหลายเรื่อง แล้วส่งไปประกวดตามเทศกาลภาพยนตร์กันมากมาย มีผู้ชนะประกวดใช้สนามเหล่านี้แนะนำศักยภาพของตนเพื่อเข้าสู่วงการอาชีพ เมื่อก่อนภาพยนตร์สั้นหาดูยากมักมีฉายตามศูนย์วัฒนธรรม หรือหอศิลป์ปัจจุบัน บ้านเราจัด film festival บ่อยๆ ภาพยนตร์สั้นก็สามารถหาดูได้ง่ายขึ้น

ไม่มีคำจำกัดความของคำว่า “ภาพยนตร์สั้น” (short narrative หรือ short film) ที่แน่ชัดว่าคืออะไร แต่อนุโลมกันว่าถ้าภาพยนตร์นั้นมีความยาวต่ำกว่าหนึ่งชั่วโมง ถือว่าเป็นภาพยนตร์สั้นทั้งสิ้น เช่น ภาพยนตร์สั้นๆ (short narrative หรือ short film) ภาพยนตร์สารคดี (documentary film) ภาพยนตร์กึ่งสารคดี (docu-drama) ภาพยนตร์การ์ตูน (animation) ภาพยนตร์ศิลปะ (art film) ภาพยนตร์ทดลอง (experimental film) ภาพยนตร์เพื่อการศึกษา (educational film) ภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ (television commercial) ฯลฯ ศิลปะภาพเคลื่อนไหว (motion graphic) มิวสิควิดีโอฯลฯ แต่ในที่นี้ ส่วนใหญ่จะพูดถึงภาพยนตร์ศิลปะและภาพยนตร์เรื่องสั้นๆ

จุดเด่นของภาพยนตร์สั้นนั้นก็คือ จะมีอิสระในการแสดงออกทั้งเนื้อหาจะวิพากษ์วิจารณ์การเมือง ศาสนา วัฒนธรรม หรือสังคมอย่างรุนแรงก็ได้ เนื่องจากภาพยนตร์สั้นมักจะฉายชมกันเฉพาะกลุ่ม ส่วนรูปแบบจะวิจิตรพิสดารอย่างไรก็ได้ ดูเข้าใจยากก็ได้เข้าใจง่ายก็ได้ ซึ่งต่างจากภาพยนตร์เรื่องยาวที่จะต้องดูเข้าใจง่าย เป็นเรื่องราวที่น่าติดตามและใช้ดารามีชื่อแสดงนำ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดไม่มีฉากอันไม่เหมาะสมที่ทำให้ถูกเซนเซอร์ ภาพยนตร์สั้นที่มีอิสระในการแสดงออกนี่เอง จึงเป็นภาพยนตร์ที่เป็นที่นิยมของคนรักศิลปะโดยทั่วไป

ข้อสังเกตที่เด่นชัดอีกอย่างหนึ่งของภาพยนตร์สั้นนั้นก็คือ มักจะมีประเด็นนำเสนอไม่สลับซับซ้อน มีตัวละครหลักเพียง 1-2 ตัว มีตัวประกอบไม่มาก ภาพยนตร์สั้นมักลงทุนไม่สูงนัก เนื่องจากไม่ได้ทำเพื่อฉายตามโรงภาพยนตร์ สำหรับในต่างประเทศที่วงการศิลปะเจริญกว่าเมืองไทย จะมีช่องทางนำเสนอผลงานหลาย เช่น พิพิธภัณฑ์ เทศกาลภาพยนตร์ โรงเรียนภาพยนตร์ หอศิลป ศูนย์วัฒนธรรมต่างๆ บางครั้งจำหน่ายได้ด้วย เช่น ขายให้หอสมุด และหอศิลป์ ที่ซื้อภาพยนตร์ประเภทนี้สะสมไว้ สำหรับประเทศไทยโอกาสในการแสดงฝีมือและความคิดยังไม่แพร่หลายนัก ส่วนใหญ่จะทำกันเองดูในกลุ่มผู้สนใจกัน แต่อย่างไรก็ตามระยะหลังๆ มีการจัดประกวดภาพยนตร์สั้นมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นผลงานของนักศึกษาหรือบัณฑิตที่จบไปแล้ว เพื่อเผยแพร่ผลงานเหล่านั้น

เทคนิคและการศึกษาการถ่ายภาพให้ออกมาสวยงามแค่วิธีการง่าย ๆ

การถ่ายภาพในมุมที่ต่างกัน ยังมีผลต่อความคิดความรู้สึกที่จะสื่อความหมายไปยังผู้ดูได้ เราอาจแบ่งมุมกล้องได้เป็น 3 ระดับ คือภาพระดับสายตา คือ การถ่ายภาพในตำแหน่งที่อยู่ในระดับสายตาปรกติที่เรามองเห็น ขนานกับพื้นดิน ภาพที่จะได้จะให้ความรู้สึกเป็นปรกติธรรมดาภาพมุมต่ำการถ่ายภาพในมุมต่ำ คือ การถ่ายในต่ำแหน่งที่ต่ำกว่าวัตถุ จะให้ความรู้สึกถึงความสูงใหญ่ ยิ่งใหญ่กว่าความเป็นจริง แสดงถึงความสง่าการถ่ายภาพมุมสูง คือ การตั้งกล้องถ่ายในต่ำแหน่งที่สูงกว่าวัตถุ ภาพที่ได้จะให้ความรู้สึกถึงความเล็กความต้อยต่ำ ไม่มีความสำคัญ เทคนิคการซูมและการโพกัสในขณะที่ซูมไม่ควรเดินหรือเคลื่อนไหว เพราะจะทำให้วีดีโอที่ได้มีโอกาสสั่นไหวสูง

หากต้องการเคลื่อนที่ด้วยขณะซูม ขอแนะนำให้ดึงซูมออกมาให้สุดก่อน แล้วค่อยกดปุ่มบันทึก จากนั้นให้เดินเข้าไปแทนการซูมเลนส์อย่าสนุกกับการซูมจนมากเกินไป เพราะส่วนใหญ่ผู้ที่เพิ่มเริ่มเล่นกล้องมักจะชอบดึงซูมเข้า/ออก ทำให้ภาพที่ได้น่ามึนหัว เหมือนกำลังกระแทรกกำแพงโป๊กๆที่จริงแล้วการซูมจะทำเมื่อต้องการดูรายละเอียดของเหตุการณ์ เพื่อบ่งบอกเรื่องราว หรือซูมออกเพื่อแสดงภาพรวมของเหตุการณ์นั้นๆ พูดง่ายๆ จะซูมก็ควรมีเหตุมีผลมีเรื่องราวที่จะเล่าจากการซูมจริงๆควรหยุดซูมเสียก่อนค่อยเคลื่อนไหวกล้อง หรือซูมก่อนบันทึกภาพ จุดนี้จะช่วยให้วีดีโอที่ได้น่าสนใจมากขึ้น เช่น การถ่ายภาพวิวทิวทัศน์ในท้องทะเล อาจจะตั้งกล้องซูมเข้าไปที่เรือจากนั้นกดปุ่มบันทึก แล้วค่อยๆซูมออกมาให้เห็นท้องทะเล

การแพนกล้องที่ดีต้องมีจังหวะที่จะแพน คือต้องมีจุดเริ่มและจุดสิ้นสุดของการแพน จุดนี้เองคนที่อยู่เบื้องหลังคอยตัดต่อภาพทั้งหลายมันเป็นเรื่องยุ่งยากที่จะตัดต่อภาพ โดยมีภาพทีแกว่งไปแกว่งมา หรือวูบวามไปมา เมื่อนำมาร้อยใส่ภาพนิ่งๆจะรู้สึกได้เลยว่าไม่เข้ากัน พลอยทำให้ดูไม่รู้เรื่องเข้าไปใหญ่ ไม่นิ่มนวลสมจริง บางครั้งรู้สึกว่าโดดไปโดดมา หากจะให้ตัดต่อได้สะดวกและภาพสมบูรณ์ การแพนจะต้องมีจุดเริ่ม คือเริ่มจากถือกล้องให้นิ่งเสียก่อน จากนั้นกดปุ่มบันทึกภาพแล้วค่อยแพน และจุดจบ คือนิ่งทิ้งท้ายตอนจบอีกเล็กน้อย เพื่อบอกคนดูให้เตรียมพร้อมและพักสายตาระหว่างชมภาพ“ช็อต” คือการเริ่มบันทึก เพื่อเริ่มเทปเดินและเริ่มบันทึกลงม้วนเทป จนกระทั่งกดปุ่ม Rec อีกครั้ง เพื่อเลิกการบันทึก แบบนี้เค้าเรียกว่า 1 ช็อต การถ่ายเป็นช็อคไม่ควรปล่อยให้ช็อตไม่ควรปล่อยให้ช็อตนั้นยืดยาวไปนัก คือไม่ควรเกิน 5 วินาทีต่อ 1 ช็อต การถ่ายเป็นช็อตนี้ จะต้องเลือกมุม เลือกระยะที่จะถ่ายก่อน เลือกว่าจะถ่ายแบบไหนที่จะได้องค์ประกอบครบถ้วน ยกกล้องขึ้นส่อง จัดองค์ประกอบ แล้วถือให้นิ่ง กดบันทึก นับ 1-2-3-4-5 แล้วกดหยุด ในระหว่างกดบันทึกห้ามสั่น ห้ามไหวเด็ดขาด วิธีการไม่ยากนัก โดยให้รอจังหวะ หลักการง่ายๆคือนิ่งๆเข้าไว้ และไม่จำเป็นต้องถ่ายทั้งหมดหรือถ่ายยืดยาว เลือกแค่เป็นช็อตสำคัญก็พอ

การถ่ายทำภาพยนตร์ ผู้ถ่ายทำจำเป็นจะต้องเรียนรู้และเข้าใจ

การถ่ายภาพยนตร์ทุกครั้งผู้ถ่ายทุกคนพยายามอย่างยิ่งในการบันทึกภาพเพื่อให้ผู้ชมสามารถเข้าใจความหมายของภาพ ที่ถ่ายไว้มากที่สุดในขณะที่ภาพปรากฏจอทุก ๆ ช่วงเวลาที่ภาพยนตร์นำเสนอต่อผู้ชม

ภารกิจนี้ถือเป็นภารกิจหลักของผู้ถ่ายภาพยนตร์ที่ต้องคิดพิจารณารูปแบบของการนำเสนอภาพ ที่ถูกต้องตรงเป้าหมายและปฏิบัติตามหลักการทางภาษาของภาพที่สมบูรณ์มากที่สุดเท่าที่จะสามารถกระทำได้ซึ่งแน่นอนที่สุด ภาพที่ถูกบันทึกอย่างถูกต้องสวยงามเพียบพร้อมด้วยองค์ประกอบแห่งศิลป์ ย่อมถ่ายทอดสื่อความหมายได้เด่นชัด และสามารถดึงดูดความสนใจของผู้ชมให้ติดตามดูภาพยนตร์ ตลอดเวลาอย่างไม่เบื่อหน่าย ในขณะเดียวกัน ภาพเหล่านี้จะช่วยส่งเสริมให้เนื้อหาของภาพยนตร์มีคุณค่ามากยิ่งขึ้น

ถึงแม้ผู้ถ่ายจะยึดถือแนวทางที่กล่าวมาแล้วเป็นปัจจัยในการถ่ายภาพยนตร์ก็ตาม ก็ยังมีประเด็นหนึ่งฝังแน่นอยู่ในจิตสำนึกของผู้ถ่ายภาพยนตร์ทุกคนในแง่ที่ว่า “ทำอย่างไรในการถ่ายแต่ละครั้งจะสามารถควบคุมกล้องถ่ายภาพยนตร์ให้มีความมั่นคงและนิ่มนวล ไม่มีการสั่นกระตุกทุก ๆ สภาวะของการถ่ายทำ” ไม่ว่าจะเป็นการ แพน การ “ทิลท์ ๆ การดอลลี่การทรัค

การนำเสนอภาพแต่ละช่วงตอนของการถ่ายทำภาพยนตร์ ผู้ถ่ายจำเป็นจะต้องกำหนดรูปแบบ เพื่อกำหนดลักษณะภาพ ให้สอดคล้องกับเนื้อหา และตรงตามวัตถุประสงค์หลักของภาพยนตร์ที่กำหนดไว้ แต่การที่จะประสบผลสำเร็จได้นั้นจำเป็นต้องอาศัยเครื่องมืออุปกรณ์ ตลอดจนวิธีการที่ถูกต้อง และเหมาะสม ทั้งนี้องค์ประกอบต่างๆ เป็นเงื่อนไขของการถ่ายทำ แต่ละครั้งไม่เหมือนกัน เช่น สภาพของแสง สภาพของสี ลักษณะสถานที่ที่ถ่ายทำ ในแต่ละช่วงของวันฤดูการที่เปลี่ยนไป ตลอดจนฟิล์มที่นำมาใช้งาน สิ่งต่างๆที่กล่าวมามีผลกระทบต่อการนำเสนอภาพทั้งสิ้น

เพราฉะนั้นเรื่องของการถ่ายทำภาพยนตร์ ผู้ถ่ายทำจำเป็นจะต้องเรียนรู้และเข้าใจในเรื่องของแสงและสีให้ถ่องแท้ เพราะแสงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เกิดภาพ และแสงอีกนั่นเองที่เป็นแหล่งของสีทั้งปวง ด้วยเหตุนี้เอง นักถ่ายทุกคนจึงถือว่า แสง เป็นวัตถุดิบที่สำคัญที่สุด ดังนั้นผลของการบันทึกภาพที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้งที่ทำการถ่ายทำ ย่อมได้รับอิทธิพลมาจากคุณภาพของแสง ความเข้มของแสง ทิศทางของแสงและการแผ่กระจายของแสง รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงของแสงที่แปรเปลี่ยนไปตามวันเวลา และฤดูกาลของมัน.